Nieuwe dirigente voor Het Vocaal!

Vanaf maandag 27 augustus zal de artistieke leiding in handen zijn van Kirstin Gramlich.

Foto: Pieter Leeflang

Kirstin Gramlich (* 1976) studeerde Kirchenmusik aan de Hochschule für Musik in Keulen. Haar hoofdvakken waren koordirectie, orgel en improvisatie. In 2001 kwam zij naar Nederland om aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag een masteropleiding orgelimprovisatie te volgen. Hier studeerde zij in 2004 af met lof van de jury. In 2008 besloot zij een studie Koordirectie aan het Conservatorium van Amsterdam te volgen. Haar hoofdvakdocenten waren Jos Vermunt en Jos van Veldhoven. Deze studie kon zij in juli 2010 succesvol afsluiten met een groot koorproject, de Eliasvan Mendelssohn. Het projectkoor en -orkest onder haar leiding was uitgenodigd om de Zomerconcerten in de Oude Kerk van Amsterdam te openen.

Sinds 2013 is zij cantor-organist van de Grote of Lebuinuskerk te Deventer. Ze is artistiek leider van de Lebuinuscantorij en verantwoordelijk voor de muziek in de eredienst in deze prachtige kerk. In 2017 richte ze samen met een aantal zeer gevorderde zangers het Uriëlconsort op, een dubbelkwartet dat vooral het vocale oevre van Jan Pieterszoon Sweelinck  in de Grote of Lebuinuskerk uitvoert. Tevens is zij artistiek adviseur van de stichting Lebuinusconcerten en de stichting Zaterdagmiddagconcerten Deventer.

Kirstin Gramlich dirigeerde een aantal koorprojecten waaronder G.F Händel Coronation Anthems met het Deventer Vocaal Ensemble en het Parnassus-Ensemble, Joseph Haydn Die Schöpfungin samenwerking met het VU-kamerorkest, Benjamin Britten Saint Nicolascantate, J.S. Bach Messe in Aen het motet Jesu meine Freude.

Van 2005 tot 2008 was zij dirigente van het jeugdkoor Classic Frogs; een ensemble waarmee ze o.a. een koorreis naar Kodálystad Keczkemét (Hongarije) ondernam. Uitwisseling met de jeugdkoren aan de Zoltan Kodaly School aldaar, deelname aan het Nederlands Korenfestival en een educatief programma bij de Nederlandse Opera waren eveneens hoogtepunten met dit koor. Nog steeds heeft het zingen en musiceren met kinderen en jongeren een prominente plek in haar werk. Kirstin leidt de kindercantorij van de Grote of Lebuinuskerk en biedt jaarlijks meerdere projecten voor jongeren aan.

Gezellige afscheidsreceptie van Elisabeth Blom

Maandag 20 augustus heeft het Boxmeers Vocaal Ensemble onder het genot van een drankje afscheid genomen van dirigente Elisabeth Blom.

Voorzitter Geert Derks bedankte Elisabeth voor een prachtig seizoen, waarin het Vocaal ontzettend veel heeft geleerd. Vooral op het gebied van zangtechniek, dynamiek en zuiverheid zijn grote stappen gezet.

Haar solfège-cursus, maar ook de lessen in tekstbeleving en uitspraak zijn van hoge kwaliteit geweest. Het intensieve repetitie-weekend in oktober 2017, maar ook het Kerstconcert op het Kasteel in Boxmeer waren echte hoogtepunten voor het koor.

BVE kijkt met veel plezier terug op een intensief, leerzaam jaar!

Uitnodiging zondag 15 oktober

De mannen van het Boxmeers Vocaal Ensemble
houden van 13 t/m 15 oktober een intensief
repetitieweekend, dat zij graag willen afsluiten
met een kort optreden.

U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

Na afloop is er gelegenheid om met de zangers
na te praten, onder het genot van een drankje.

Zondag 15 oktober, 16:00 uur,
Jenaplanschool Metameer,
Stationsweg 5, Boxmeer.

De aula is open vanaf 15:30 uur,
toegang is gratis.

Wij begroeten u graag op 15 oktober!

BewarenBewaren

Foto’s Seizoenssluiting 2017

De seizoenssluiting werd dit jaar georganiseerd door de baritons. Op het lied “When I’m Sixty Four” hebben we onder leiding van choreografe Gerty Jansen een workshop presentatie gehad. Vervolgens hebben we heerlijk genoten van een hapje en drankje!