Visie

Het Vocaal heeft in zijn ruim zestigjarige bestaan voortdurend twee doelstellingen voor ogen gehad die op gespannen voet met elkaar kunnen staan.

Enerzijds wil het BVE een vriendengroep zijn die op een ontspannen en plezierige manier met elkaar repeteert. Anderzijds heeft het ensemble de ambitie om bij de beste mannenkoren van Nederland te horen, door met regelmaat zichzelf te meten met andere topkoren – zowel nationaal als internationaal. Uiteraard speelt de dirigent daarbij een sterk bepalende rol.

Onder leiding van dirigent Jeroen Felix willen we zo meer accent gaan leggen op onze ambitie om bij de top van de Nederlandse mannenkoren te horen. Dat betekent dat we wellicht een wat smaller repertoire wel mooier, muzikaler en met de woorden van onze dirigent te spreken “poëtischer” willen leren zingen. Bij onze optredens willen we uit de passieve en formele rol naar meer losser en expressiever, naar zang als communicatiemiddel met ons publiek.

Wij zijn ervan overtuigd dat het hedendaags publiek uit is op beleving en geen genoegen meer neemt met alleen passief luisteren. Voor die grote uitdaging staat het Boxmeers Vocaal Ensemble.