Dirigent

Kirstin Gramlich (* 1976) studeerde Kirchenmusik aan de Hochschule für Musik in Keulen. Haar hoofdvakken waren koordirectie, orgel en improvisatie. In 2001 kwam zij naar Nederland om aan het Koninklijk Conservatorium Den Haag een masteropleiding orgelimprovisatie te volgen. Hier studeerde zij in 2004 af met lof van de jury. In 2008 besloot zij een studie Koordirectie aan het Conservatorium van Amsterdam te volgen. Haar hoofdvakdocenten waren Jos Vermunt en Jos van Veldhoven. Deze studie kon zij in juli 2010 succesvol afsluiten met een groot koorproject, de Eliasvan Mendelssohn. Het projectkoor en -orkest onder haar leiding was uitgenodigd om de Zomerconcerten in de Oude Kerk/Amsterdam te openen.

Sinds 2013 is zij cantor-organist van de Grote of Lebuinuskerk te Deventer. Ze is artistiek leider van de Lebuinuscantorij en verantwoordelijk voor de muziek in de eredienst in deze prachtige kerk. In 2017 richte ze samen met een aantal zeer gevorderde zangers het Uriëlconsort op, een dubbelkwartet dat vooral het vocale oevre van Jan Pieterszoon Sweelinck  in de Grote of Lebuinuskerk uitvoert. Tevens is zij artistiek adviseur van de stichting Lebuinusconcerten en de stichting Zaterdagmiddagconcerten Deventer.

Kirstin Gramlich dirigeerde een aantal koorprojecten waaronder G.F HändelCoronation Anthemsmet het Deventer Vocaal Ensemble en het Parnassus-Ensemble, Joseph Haydn Die Schöpfungin samenwerking met het VU-kamerorkest, Benjamin Britten Saint Nicolascantate, J.S. Bach Messe in Aen het motet Jesu meine Freude.

Van 2005 tot 2008 was zij dirigente van het jeugdkoor Classic Frogs; een ensemble waarmee ze o.a. een koorreis naar Kodálystad Keczkemét (Hongarije) ondernam. Uitwisseling met de jeugdkoren aan de Zoltan Kodaly School aldaar, deelname aan het Nederlands Korenfestival en een educatief programma bij de Nederlandse Opera waren eveneens hoogtepunten met dit koor. Nog steeds heeft het zingen en musiceren met kinderen en jongeren een prominente plek in haar werk. Kirstin leidt de kindercantorij van de Grote of Lebuinuskerk en biedt jaarlijks meerdere projecten voor jongeren aan. Vanaf 27 augustus 2018 is Kirstin de dirigente van het Boxmeers Vocaal Ensemble.