Dirigent Jeroen Felix: “Zing met plezier!”

“Juist in een goede sfeer werken aan bijzondere koorprogramma’s dat is steeds de uitdaging voor ons allen. Daarom dan ook: zing met plezier!”

Jeroen Felix, geboren in Boxtel, studeerde hobo bij Koen van Slogteren aan het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam. Na zijn eindexamen hobo studeerde hij koordirectie aan de Hogeschool voor de Kunsten te Utrecht. Zijn docenten aldaar waren Reinier Wakelkamp en Kerry Woodward. Daarnaast volgde hij diverse cursussen op het gebied van koor- en orkestdirectie, Gregoriaans en barokhobo. Als hoboïst concerteerde hij in binnen- en buitenland zowel solistisch als in ensembleverband. Als kerkmusicus was hij verbonden aan de Stadskerk St. Cathrien te Eindhoven, en mede oprichter van de concertserie ‘Muziek in de Cathrien’.

In september 1996 werd hij aangesteld als Rector Cantus van de Schola Cantorum van de Kathedrale Basiliek St. Jan in `s-Hertogenbosch. Hij dirigeerde met diverse koren talloze concerten in binnen- en buitenland en verleende medewerking aan diverse radio-, televisie- en cd opnamen. Op 16 april 2005 nam hij de Anjer Kinderkoor Zangprijs, een cultuurprijs van het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant, in ontvangst. De prijs is aan Jeroen Felix toegekend als blijk van waardering voor zijn jarenlange inzet op het terrein van methodisch zangonderricht aan kinderen en de wijze waarop hij daaraan als dirigent van kinderzangkoren in Noord-Brabant vorm en inhoud heeft gegeven. Sinds 2006 is hij tevens dirigent van het Bach Collegium ‘s-Hertogenbosch, een vocaal en instrumentaal barokensemble. Dit ensemble is inmiddels bekend geworden door de serie ‘Bach op zaterdag’ in ‘s-Hertogenbosch. Jeroen Felix is initiatiefnemer van deze serie en oprichter van het Bach Collegium ’s-Hertogenbosch.

Inmiddels is hij voor al zijn verdiensten op muzikaal gebied benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau en Op 30 oktober 2021 was de viering van het 25-jarig jubileum van Jeroen als Rector Cantus van de Sint Jan’s kathedraal te ‘s-Hertogenbosch en als dirgent van de Scola Cantorum. Tevens is hem de ‘Van de Putt-penning’ uitgereikt. Een erepenning van het bisdom ‘s-Hertogenbosch voor bijzondere verdiensten voor de kerkmuziek en de muziek in zijn algemeenheid. 

Sind zijn aanstelling als dirigent van Boxmeers Vocaal Ensemble is Jeroen vol overgave zijn ‘handtekening’ aan het zetten onder de muzikale identiteit van dit mannenensemble dat in 2024 zijn 70 jarig bestaan viert. Het motto van Jeroen, ‘Zing met Plezier’, wordt door zijn aanpak door BVE met hoofdletters geschreven, zowel tijdens de repetities alsook tijdens uitvoeringen.

Loop eens binnen tijdens onze repetitie op maandagavond, en ervaar zelf dat ‘zingen met plezier’  met gelijkgestemden een zéér aangename bezigheid kan zijn!